Понеделник, 21 Юли 2014 00:00

Решение № РУ-03-ОС-П/2014 г.

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Решение № РУ-03-ОС-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за инвестиционно предложение: „Изсичане на дървета и храсти по дигата на река Студена и сервитутните й ивици” в участъка от км 0+000 до км 10+660 в землищата на селата Новград и Караманово, община Ценово, област Русе.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Прочетена 2237 пъти

България в Юнеско

Галерия