Понеделник, 18 Август 2014 00:00

Решение № РУ-07-ОС-П/2014 г.

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Решение № РУ-07-ОС-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за ИП/ППП: Горскостопанска програма за имот с № 025088, с. Долец, община Дулово.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Прочетена 2558 пъти Последно променена в Вторник, 09 Септември 2014 11:14

България в Юнеско

Галерия