Понеделник, 03 Ноември 2014 15:48

Решение № РУ-08-ОС-П/2014 г.

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Решение № РУ-08-ОС-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за ИП/ППП:„Изсичане на дървета и храсти по дунавската дига и сервитутни ивици” Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Прочетена 2391 пъти

България в Юнеско

Галерия