Вторник, 08 Януари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 35/08.01.2013 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. № 35/08.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови ”, с местоположение: имот № 73496.501.2760 (самостоятелен обект 73496.501.2760.2) по кадастралната карта на град Тутракан

България в Юнеско

Галерия