Вторник, 08 Януари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 36/08.01.2013 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. № 36/08.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Казан за изваряване на ракия”, с местоположение: УПИ № ІІ-393, кв. 37 по плана на с. Бабук, община Силистра

България в Юнеско

Галерия