Сряда, 09 Януари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 44/09.01.2013 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. № 44/09.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и модернизация на съществуваща сграда в център за настаняване от смесен тип”, с местоположение: УПИ 432, кв. 54 по плана на гр. Алфатар, община Алфатар

България в Юнеско

Галерия