Сряда, 09 Януари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 45/09.01.2013 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. № 45/09.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складови и битови помещения ”, с местоположение: имот № 015013, с. Сокол, община Главиница

България в Юнеско

Галерия