Сряда, 09 Януари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 46/09.01.2013 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. № 46/09.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща фурна ”, с местоположение: имот № 63427.2.3212 по кадастралната карта на град Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия