Сряда, 09 Януари 2013 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 47/09.01.2013 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. № 47/09.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Привеждане на летателна площадка, намираща се в с. Благоево, община Разград в съответствие с изискванията на действащото законодателство и получаване на лиценз за същата ”, с местоположение: имот № 000314, с. Благоево, община Разград

България в Юнеско

Галерия