Понеделник, 10 Декември 2012 01:00

Писмо до възложителя с изх. № 56/10.01.2013 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. № 56/10.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Строеж на сграда с жилищни и нежилищни нужди ”, с местоположение: УПИ 317, кв. 23 по плана на с. Побит Камък, община Разград

България в Юнеско

Галерия