Сряда, 10 Февруари 2016 17:14

Решение № РУ-01-ОС-П/2016 г.

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Решение № РУ-01-ОС-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за ИП/ППП:„План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) “Воден – Ири Хисар”, включващо горски подотдели 2218-а, 2218-б, 2218-в, 2219-в”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Прочетена 1989 пъти

България в Юнеско

Галерия