Петък, 26 Август 2016 11:27

Решение № РУ-02-ОС-П/2016 г.

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Решение № РУ-02-ОС-П/2016 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за ИП/ППП:„Развитие на земеделското стопанство, създаване на трайни насаждения и отглеждане на пчелни семейства”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Прочетена 1443 пъти Последно променена в Петък, 26 Август 2016 11:45

България в Юнеско

Галерия