Понеделник, 18 Декември 2017 17:07

Решение № РУ-01-ОС-П/2017 г.

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Решение № РУ-01-ОС-П/2017 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за ИП/ППП:„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на съоръжения в с. Красен, и довеждащ водопровод с Щръклево и с. Красен, община Иваново”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Прочетена 926 пъти

България в Юнеско

Галерия