Сряда, 21 Март 2018 12:50

Решение № РУ-03-ОС-П/2018 г.

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Решение № РУ-03-ОС-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП:„Горскостопанска програма”, с местоположение ПИ с идентификатор 81966.64.212 в землището на с. Черник, общ. Дулово, обл. Разград. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Прочетена 727 пъти

България в Юнеско

Галерия