Писма до възложителя
Вторник, 12 Май 2020 14:47

Писмо до възложителя с изх. И-1395/12.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение 52235.148.150 и 52235.150.118 по плана на с. Ново село

Вторник, 12 Май 2020 14:46

Писмо до възложителя с изх. И-1394/12.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Реализация на туристическия потенциал на територията на община Главиница чрез изграждане на посетителски център за представяне на местното природно и културно наследство" с местоположение УПИ I-160, кв. 19 по плана на с. Коларово

Вторник, 12 Май 2020 14:45

Писмо до възложителя с изх. И-1392/12.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 39178.43.62 по КККР на с. Кошарна

Вторник, 12 Май 2020 14:44

Писмо до възложителя с изх. И-1391/12.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 39178.43.108 по плана на с. Кошарна

Вторник, 12 Май 2020 14:43

Писмо до възложителя с изх. И-1390/12.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 39178.43.107 по КККР на с. Кошарна

Вторник, 12 Май 2020 14:42

Писмо до възложителя с изх. И-1389/12.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 39178.43.8 по КККР на с. Кошарна

Вторник, 12 Май 2020 14:40

Писмо до възложителя с изх. И-1388/12.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 39178.43.55 по КККР на с. Кошарна

Вторник, 12 Май 2020 14:39

Писмо до възложителя с изх. И-1387/12.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Кабел 20kV и трансформаторен пост БКТП" с местоположение ПИ 73362.141.25 по плана на с. Тръстеник

Понеделник, 11 Май 2020 14:38

Писмо до възложителя с изх. И-1378/11.05.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация" с местоположение ПИ 63427.5.1105 по плана на гр. Русе

Страница 1 от 2

България в Юнеско

Галерия