Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Вторник, 08 Септември 2020 13:07

Писмо до възложителя с изх. И-2775/08.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж за собствени нужди" с местоположение УПИ XXII-191, кв. 23 по плана на с. Басарбово

Вторник, 08 Септември 2020 13:06

Писмо до възложителя с изх. И-2774/08.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка и сервиз за смяна на гуми" с местоположение УПИ X-56, кв. 55 по плана на с. Окорш

Четвъртък, 03 Септември 2020 17:13

Писмо до възложителя с изх. И-2735/03.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад и пансион за домашни любимци"  с местоположение ПИ 61710.505.7307 (XIII-7307, кв. 667) по КККР на гр. Разград

Четвъртък, 03 Септември 2020 17:12

Писмо до възложителя с изх. И-2734/03.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Изместване на съществуваща кабелна линия средно напрежение /КЛСрН/ и въздушна линия средно напрежение /ВЛСрН/ от Възлова подстанция "ТМСШ" към новопроектиран БКТП 20/0.4кV 2х1000кVA и електрозахранването му"  с местоположение ПИ 66425.514.365 по КККР на гр. Силистра

Четвъртък, 03 Септември 2020 17:11

Писмо до възложителя с изх. И-2733/03.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Постройка на допълващо застрояване за санитарни помещения"  с местоположение ПИ 24030.501.571 (VI-за училище, кв. 32) по КККР на гр. Дулово

Четвъртък, 03 Септември 2020 17:10

Писмо до възложителя с изх. И-2732/03.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна сграда за автомивка и обслужващ офис"  с местоположение ПИ 61710.505.1457 по КККР на гр. Разград

Четвъртък, 03 Септември 2020 17:09

Писмо до възложителя с изх. И-2731/03.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща едноетажна, еднофамилна жилищна сграда, пристройка към нея и допълващо застрояване"  с местоположение УПИ IV-248, кв. 52 по плана на с. Сандрово

Четвъртък, 03 Септември 2020 17:08

Писмо до възложителя с изх. И-2730/03.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка"  с местоположение ПИ 63427.4.628 по КККР на гр. Русе

Последно променена в Сряда, 09 Септември 2020 17:09
Четвъртък, 03 Септември 2020 14:15

Писмо до възложителя с изх. И-2658/25.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Еднофамилна жилищна сграда"  с местоположение УПИ XI-2, кв. 8 по плана на с. Иван Шишман

Страница 3 от 1120

България в Юнеско

Галерия