Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Сряда, 08 Юли 2020 14:55

Писмо до възложителя с изх.  И-2075/08.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване за жилищна  сграда" с местоположение УПИ II-9, кв. 7 по плана на с. Волово

Сряда, 08 Юли 2020 14:54

Писмо до възложителя с изх.  И-2074/08.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване за самостоятелен обект в сграда" с местоположение ПИ 63427.8.1311 по КККР на гр. Русе

Сряда, 08 Юли 2020 14:53

Писмо до възложителя с изх.  И-2073/08.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване на жилищна сграда с обществено-обслужващ партер и подземен паркинг" с местоположение ПИ 63427.2.5831 по КККР на гр. Русе

Сряда, 08 Юли 2020 14:52

Писмо до възложителя с изх.  И-2072/08.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване на склад" с местоположение ПИ 63427.3.788 по КККР на гр. Русе

Сряда, 08 Юли 2020 14:50

Писмо до възложителя с изх.  И-2071/08.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване на гараж" с местоположение ПИ 63427.7.609.3 и ПИ 63427.8.609.4 по КККР на гр. Русе

Сряда, 08 Юли 2020 14:49

Писмо до възложителя с изх.  И-2070/08.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване на гараж" с местоположение ПИ 63427.2.1787 по КККР на гр. Русе

Сряда, 08 Юли 2020 14:48

Писмо до възложителя с изх.  И-2069/08.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна, еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ XVIII-623, кв. 62 по плана на с. Сандрово

Сряда, 08 Юли 2020 14:47

Писмо до възложителя с изх.  И-2068/08.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда в 4 броя офис помещения" с местоположение сграда с идентификатор 61710.505.550.1.1 по КККР на гр. Разград

Сряда, 08 Юли 2020 14:45

Писмо до възложителя с изх.  И-2067/08.07.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на селдкостопанска сграда за обособяване на цех за сладраски изделия" с местоположение ПИ 24030.501.827 по КККР на гр. Дулово

Страница 7 от 1102

България в Юнеско

Галерия