Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Сряда, 19 Август 2020 14:54

Писмо до възложителя с изх. И-2576/19.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна къща"  с местоположение ПИ 40422.505.1616 по КККР на гр. Кубрат

Сряда, 19 Август 2020 14:50

Писмо до възложителя с изх. И-2575/19.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на таванско помещение номер 4 в ателие и преустройство на декоративни покриви и обособяване на балкон върху козирка към ателие за творческа дейност номер 4"  с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.1246.1.4 по КККР на гр. Русе

Сряда, 19 Август 2020 14:43

Писмо до възложителя с изх. И-2573/19.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на полиетиленови оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци"  с местоположение ПИ 06481.80.293 по КККР на с. Брестовене

Сряда, 19 Август 2020 14:41

Писмо до възложителя с изх. И-2572/19.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на полиетиленови оранжерии за отглеждане на плодове и зеленчуци"  с местоположение ПИ 06481.57.48 по КККР на с. Брестовене

Сряда, 19 Август 2020 14:33

Писмо до възложителя с изх. И-2571/19.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на вътрешна ведомствена бензиностанция за светли горива, за зареждане на техника и МПС, собственост на предприятието"  с местоположение ПИ 67444.85.41 по КККР на гр. Сливо поле

Сряда, 19 Август 2020 14:32

Писмо до възложителя с изх. И-2570/19.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с гараж"  с местоположение ПИ 501.391 по плана на с. Червена вода

Сряда, 19 Август 2020 14:11

Писмо до възложителя с изх. И-2569/19.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Извършване на текущ ремонт на сграда"  с местоположение ПИ 21693.501.243 по КККР на с. Добротица

Вторник, 18 Август 2020 14:36

Писмо до възложителя с изх. И-2518/14.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Едноетажна жилищна сграда с навес"  с местоположение УПИ IX-416, кв. 62 по плана на с. Сандрово

Понеделник, 17 Август 2020 14:46

Писмо до възложителя с изх. И-2540/17.08.2020 г., относно ИП/ПП за „Жилищна сграда с гаражи и паркоместа"  с местоположение УПИ III-1995, кв. 295 по плана на гр. Русе

Страница 9 от 1120

България в Юнеско

Галерия