Решения за прекратяване на процедурата по ОС
Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Решения за прекратяване на процедурата по ОС (19)

Понеделник, 21 Юли 2014 00:00

Решение № РУ-05-ОС-П/2014 г.

Написана от

Решение № РУ-05-ОС-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за инвестиционно предложение: „Изсичане на дървета и храсти по дунавската дига и сервитутните й ивици” в участък „Мечка” в землищата на селата Горно Абланово, община Борово и с. Мечка, община Иваново.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Понеделник, 21 Юли 2014 00:00

Решение № РУ-04-ОС-П/2014 г.

Написана от

Решение № РУ-04-ОС-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за инвестиционно предложение: „Изсичане на дървета и храсти по дунавската дига и сервитутните й ивици” в участък „Батин-Кривина” в землищата на селата Кривина, община Ценово и с. Батин, община Борово.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Понеделник, 21 Юли 2014 00:00

Решение № РУ-03-ОС-П/2014 г.

Написана от

Решение № РУ-03-ОС-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за инвестиционно предложение: „Изсичане на дървета и храсти по дигата на река Студена и сервитутните й ивици” в участъка от км 0+000 до км 10+660 в землищата на селата Новград и Караманово, община Ценово, област Русе.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Понеделник, 21 Юли 2014 00:00

Решение № РУ-02-ОС-П/2014 г.

Написана от

Решение № РУ-02-ОС-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за инвестиционно предложение: „Изсичане на дървета и храсти по дигата на река Янтра и сервитутните й ивици” в участъка от км 0+000 до км 51+800 в землищата на селата Кривина, Новград, Джулюница, Белцов, Ценово и Долна Студена, община Ценово и с. Стърмен, гр. Бяла, и с. Полско Косово, община Бяла.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Понеделник, 21 Юли 2014 00:00

Решение № РУ-01-ОС-П/2014 г.

Написана от

Решение № РУ-01-ОС-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 94/2012 г.) за инвестиционно предложение: Изсичане на дървета и храсти по дунавската дига и сервитутните й ивици в участъци “Батин – Кривина”, „Мечка”, „Бръшлен – Сандрово” в област Русе и „Тутракан - Бръшлен”, „Малък Преславец”, „Попина - Гарван”, „Сребърна” и „Айдемир” в област Силистра.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Страница 2 от 2

България в Юнеско

Галерия