Понеделник, 16 Март 2020 10:54

Изходящ № АО-1039-(2)/16.03.2020 г.

Написана от 

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на предприятието от 6 на 10 тона на ден преработваемо сурово краве мляко“, с местоположение  УПИ VІІІ-332 „За мандра“, кв. 38, по плана на с. Киченица, общ. Разград  

България в Юнеско

Галерия