Вторник, 19 Май 2020 14:05

Уведомление с вх. № АО-2189/15.05.2020 г.

Написана от 

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2189/15.05.2020 г. за инвестиционно предложение за разширение на технологична линия за преработка на вторична хартия и производство на овоцелни опаковки за яйца и други асортименти. С планираното разширение се увеличава производствения капацитет от 3000 броя на 4500 броя кори за яйца на час. Площадката е с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.614 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Възложител – „Брани-90“ ООД, ЕИК 117622470

България в Юнеско

Галерия