Четвъртък, 21 Май 2020 16:12

Решение № РУ-29-ПР/2020 г.

Написана от 

Решение № РУ-29-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Производство на осколочно-фугасна бойна част за неуправляема ракета-калибър до 300мм“, с местоположение ПИ 000710 в землището на село Николово, община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33052  

България в Юнеско

Галерия