Понеделник, 06 Юли 2020 10:10

Уведомление с вх. № АО-2689/23.06.2020 г.

Написана от 

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2689/23.06.2020 г. за инвестиционно предложение за промяна предназначението на съществуваща сграда „Бояджийно компресорно“ в хранилище за леснозапалими течности /бензин/. Местоположението на хранилището за бензин е в границите на УПИ XV-2056, кв. 15 по плана на гр. Исперих.

Възложител – „Агротида“ ООД, ЕИК 116544182

 

 

 

Последно променена в Понеделник, 06 Юли 2020 10:29

България в Юнеско

Галерия