Петък, 31 Юли 2020 10:49

Изходящ № АО-2917-(2)-31.07.2020 г.

Написана от 

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на трета клетка на обект - „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“  

България в Юнеско

Галерия