Петък, 31 Юли 2020 10:52

Изходящ № АО-2955-(3)-31.07.2020 г.

Написана от 

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на цех за механизирано производство на сирене и вътрешно преустройство на съществуващо предприятие за млечни продукти с местоположение УПИ CIV - „Производствени и складови дейности“, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

България в Юнеско

Галерия