Вторник, 04 Август 2020 10:56

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД

Написана от 

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Монтаж и експлоатация на три броя когенератори с гориво природен газ“

     Възложител – „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, ул. „ТЕЦ Изток”, гр. Русе

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“С на интернет адрес:                                                          
  • http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26269;
  • От общинската администрация Русе
  • В публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС  на адрес http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33743

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Русе.

 

 

България в Юнеско

Галерия