Сряда, 28 Март 2018 10:34

Решение № РУ-27-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-27-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на животновъдна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък – овце с капацитет 200бр. животни”, с местоположение: ПИ 046005 в землището на село Хотанца.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. Придунавски №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.03.2018 г.

Последно променена в Сряда, 28 Март 2018 10:40

България в Юнеско

Галерия