Петък, 20 Април 2018 15:54

Решение № РУ-29-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-29-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради в цех за студено пресовани растителни масла”, с местоположение поземлен имот № 000396 в землището на с. Тръстеник, община Иваново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. Придунавски №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.04.2018 г. 

България в Юнеско

Галерия