Вторник, 15 Май 2018 09:51

Решение № РУ-35-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-35-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури в стопански двор на земеделска кооперация” с местоположение: поземлен имот 102074 в землището на село Белица, община Тутракан. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.05.2018 г.

България в Юнеско

Галерия