Сряда, 23 Май 2018 14:11

Решение № РУ-36-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-36-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална спортна зала“. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2018 г.

България в Юнеско

Галерия