Сряда, 23 Май 2018 14:13

Решение № РУ-37-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-37-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Склад за съхранение на полимер битум със смесване на полимер и битум с местоположение поземлен имот с номер 0.82 по кадастрален план на гр. Мартен, общ. Русе“. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2018 г.

България в Юнеско

Галерия