Вторник, 17 Юли 2018 10:15

Решение № РУ-57-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-57-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Промяна предназначението на сгради с идинтификатори 41143.69.48.1 и 41143.69.48.2 по КК и КР на село Калипетрово в дестилерия и цех за преработка на плодове, зеленчуци и ядки”.  Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.07.2018 г.

България в Юнеско

Галерия