Четвъртък, 02 Август 2018 16:12

Решение № РУ-62-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-62-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на модулна станция за асфалтови смеси”, с местоположение имот № 000125 в землището на с. Бъзън, общ. Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.08.2018 г.

България в Юнеско

Галерия