Сряда, 01 Август 2018 09:55

Решение № РУ-60-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-60-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Инсталация за производство на студено пресовано нерафинирано слънчогледово олио”, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.528 по КК и КР на гр. Силистра.  Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.08.2018 г.

България в Юнеско

Галерия