Сряда, 08 Август 2018 13:20

Решение № РУ-63-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-63-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на 50 бр. крави с местоположение УПИ XI – За стопански дейности, кв. 33 по ПУП на с. Водно, общ. Дулово”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.08.2018 г.

Последно променена в Четвъртък, 09 Август 2018 13:52

България в Юнеско

Галерия