Четвъртък, 16 Август 2018 13:43

Решение № РУ-64-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-64-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изземване на инертни материали от река Дунав от км 429.400 до км. 428.000”, с местоположение участък от река Дунав от км 429.400 до км. 428.000. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.08.2018 г.

България в Юнеско

Галерия