Сряда, 29 Август 2018 15:37

Решение № РУ-69-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-69-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на река Дунав от км 500.200 до км 499.800”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.08.2018 г.

България в Юнеско

Галерия