Четвъртък, 13 Септември 2018 09:50

Решение № РУ-70-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-70-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Нов източник (вентилационна система към пълначно отделение – изпускащо устройство №7) в цех Смоли 2 със следните характеристики: дебит 2000м3/h, височина-15,2м, диаметър-0,32м; нов източник (вентилационна система към пълначно отделение – изпускащо устройство №6) в цех Смоли със следните характеристики: дебит 6600м3/h, височина -4м, диаметър-0,82м; включване в условията на комплексно разрешително на всички основни суровини по инсталации в процеса на производство на различните видове продукти”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.09.2018 г.

България в Юнеско

Галерия