Сряда, 17 Октомври 2018 11:36

Решение № РУ-79-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-79-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Реконструкция на част от ВЕЛ 20кV „Голеш“ – електропроводно отклонение за ТП „Голеш 1“, чрез кабелна линия от стълб 435 до ТП 20/0,4кV „Голеш 1“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.10.2018 г.

България в Юнеско

Галерия