Петък, 23 Ноември 2018 13:42

Решение № РУ-83-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-83-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Реконструкция на склад за семена в цех за производство на пелети от отпадъчна дървесина“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.11.2018 г

България в Юнеско

Галерия