Консултации със заинтересованите лица и съобщения по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС
Четвъртък, 04 Юни 2020 13:50

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлижение за „Изграждане на два броя тръбопроводи от Корабно място № 1 (Пристанище Порт Булмаркет) до УПИ XXVI и УПИ XXI по плана на „ТМ” АД”, с вх. № АО-1785-(6)/03.06.2020 г.

Възложител – „ЕЛ ЕН ДЖИ СИСТЕМИ" ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    
 3. http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33278
 4. От общинската администрация на Община Русе

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Русе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последно променена в Четвъртък, 04 Юни 2020 13:51
Сряда, 27 Май 2020 15:37

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец с проектна дълбочина 150 м“, с местоположение поземлен имот 000086 в землището на с. Стамболово

Възложител – И. Р. В.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 • Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:     http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26543
 • От общинската администрация Сливо поле и кметство село Стамболово.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Русе.

 

Сряда, 27 Май 2020 09:56

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлижение за Промяна предназначението на част от производствена сграда във „ферма за отглеждане на аквакултури – тип затворена рециркулационна система“ в УПИ I-1786, кв. 696, гр. Русес вх. № АО-1959-(4)/22.05.2020 г.

Възложител – „Карина Русе“ ООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    
 3. http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33240
 4. От общинската администрация на Община Русе

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Русе.

Последно променена в Сряда, 27 Май 2020 09:57
Петък, 24 Април 2020 14:56

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за „ Производство на осколочно-фугасна бойна част за неуправляема ракета-калибър до 300мм “, с местоположение: поземлен имот 000710 в землището на село Николово, община Русе с вх. № АО-1572-(4)/23.04.2020 г.

Възложител – „ДУНАРИТ“ АД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

registers.moew.government.bg/ovos/lot/33052

 1. От общинската администрация на гр. Русе и кметство село Николово.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Русе и кметство село Николово.

 

 

Четвъртък, 09 Април 2020 15:59

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за “Разширение на Площадка № 1 за третиране на отпадъци в град Русе по действащо разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-645-04/24.07.2015г., с вх. № АО-226-(3)/03.04.2020г.

     Възложител – „Никтранс“ ЕООД, град Русе

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

   http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32634

 1. От общинската администрация на град Русе.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Русе.

 

Сряда, 08 Април 2020 14:27

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-1039-(3)-07.04.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за увеличаване капацитета на съществуващо млекопреработвателно предприятие, за производство на бяло саламурено сирене, от 6 на 10 тона постъпващо мляко за преработка на ден, с местоположение на площадката УПИ VIII-332 „За мандра“, кв. 38 по плана на с. Киченица, общ. Разград.

      Възложител – „Трио-Милк“ ЕООД, ЕИК 116537985.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33051

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Разград и кметство село Киченица.

 

Петък, 03 Април 2020 16:41

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-120-(6)-31.03.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за зарибяване и развъждане на риба в поземлен имот с идентификатор 68254.3.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Срацимир, общ. Силистра, който е с начин на трайно ползване – „Язовир“.

     Възложител – „Мони-Март Стил“ ЕООД, ЕИК 201516281.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32986

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Силистра и Кметство село Срацимир.

 

 

Вторник, 31 Март 2020 11:03

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-1277-(3)-26.03.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за оборудване на съществуваща селскостопанска сграда с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 27 300 места за бройлери, с местоположение УПИ II, кв. 60 по плана на с. Пепелина, общ. Две могили.

      Възложител – „Леон Груп БГ“ ООД, ЕИК 203871021.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32957

 1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Две могили и кметство село Пепелина.

Петък, 27 Март 2020 11:02

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлижение за:

 1. Изграждане на пристройка с капацитет 140 броя скотоместа към съществуваща кравеферма с капацитет 100 броя скотоместа в имот № 023294 в землището на с. Дянково, общ. Разград;
 2. Изработване на Подрбен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) без промяна предназначениет на земята и изграждане на кравеферма за отглеждане на до 100 броя крави в поземлен имот с идентификатор 24829.23.370 в землището на с. Дянково, общ. Разград;

с вх. № АО-1290-(2)/27.03.2020 г.

     Възложител – „БЕРКАЙ-2010“ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32778

 1. От общинската администрация на гр. Разград.
 2. От кметството на с. Дянково.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в Община Разград и Кметство село Дянково.

 

 

 

Страница 1 от 21

България в Юнеско

Галерия