Резултати от проведен тест за длъжността младши експерт

Е-поща Печат

Резултати от проведен тест за длъжността

младши експерт в отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

в дирекция „КОС”

1. Мария Руменова Кръстева – 37 т.

2. Анелия Младенова Алексиева – 38 т.

3. Десислава Генчева Белева – 38 т.

4. Искрена Станчева Иванова – 31 т.

5. Галина Румянова Начева – не се явила

6. Мариета Светлозарова Цанкова – 38 т.

7. Михаил Димитров Димитров – не се явил

8. Нели Георгиева Иванова – 45 т.

9. Искра Ценкова Иванова - не се явила

10. Елис Ърфан Ибрям – 29 т.

  

Комисията взе решение интервюто с кандидата, постигнал минималния резултат, да се проведе на 20.08.2019 г. от 10.30 часа в сградата на РИОСВ – Русе, ет.1, “Информационен център”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България в Юнеско

Галерия