Средночасова концентрация на азотен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Азотен диоксид (µg/m3)
14.II.2420022.0
15.II.2420022.0
16.II.2420013.4
17.II.2420018.4
18.II.2420020.6
19.II.2420011.9
20.II.2420025.3
21.II.2420037.0
22.II.2420060.9
23.II.2420057.7
24.II.2420076.1
25.II.2420041.0
26.II.2420017.4
27.II.2420016.5