Средночасова концентрация на азотен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Азотен диоксид (µg/m3)
10.IX.21200140.9
11.IX.21200140.9
12.IX.21200129.9
13.IX.21200131.9
14.IX.21200142.7
15.IX.21200115.1
16.IX.21200169.5
17.IX.21200178.6
18.IX.2120016.0
19.IX.2120037.1
20.IX.2120053.7
21.IX.2120063.2
22.IX.2120026.9
23.IX.2120052.2