Средночасова концентрация на азотен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Азотен диоксид (µg/m3)
10.VII.2420047.3
11.VII.2420047.3
12.VII.2420076.6
13.VII.2420034.1
14.VII.2420048.2
15.VII.2420046.7
16.VII.2420057.8
17.VII.2420038.5
18.VII.2420023.9
19.VII.2420027.1
20.VII.2420022.1
21.VII.2420024.1
22.VII.2420032.4
23.VII.2420045.7