Средночасова концентрация на озон от АИС "Възраждане"

 

 

датаПИНМах.СЧК Озон (µg/m3)
10.IX.2118086.2
11.IX.21180105.7
12.IX.21180109.8
13.IX.21180105.7
14.IX.2118094.7
15.IX.2118088.5
16.IX.21180113.5
17.IX.2118098.1
18.IX.2118070.0
19.IX.2118077.5
20.IX.2118071.7
21.IX.2118051.2
22.IX.2118042.6
23.IX.2118058.6