Средночасова концентрация на озон от АИС "Възраждане"

 

 

датаПИНМах.СЧК Озон (µg/m3)
07.VI.24180111.3
08.VI.24180122.6
09.VI.24180115.5
10.VI.24180103.7
11.VI.24180108.3
12.VI.2418092.3
13.VI.24180104.5
14.VI.2418087.5
15.VI.2418099.0
16.VI.24180117.7
17.VI.24180118.9
18.VI.24180134.5
19.VI.24180138.8
20.VI.24180128.9