Средночасова концентрация на озон от АИС "Възраждане"

 

 

датаПИНМах.СЧК Озон (µg/m3)
14.II.2418037.6
15.II.2418057.2
16.II.2418044.9
17.II.2418043.4
18.II.2418051.5
19.II.2418047.4
20.II.2418049.6
21.II.2418034.6
22.II.2418073.4
23.II.2418083.2
24.II.2418089.3
25.II.2418065.4
26.II.2418062.5
27.II.2418071.5