Средночасова концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Серен диоксид (µg/m3)
10.IX.2135010.1
11.IX.2135010.1
12.IX.2135037.2
13.IX.2135058.8
14.IX.2135026.6
15.IX.2135013.2
16.IX.21350
17.IX.21350
18.IX.2135010.0
19.IX.2135010.2
20.IX.2135051.1
21.IX.2135018.6
22.IX.213508.6
23.IX.2135010.3