Средночасова концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Серен диоксид (µg/m3)
07.VI.243509.0
08.VI.243509.0
09.VI.243509.5
10.VI.2435011.6
11.VI.2435010.6
12.VI.243509.4
13.VI.243509.3
14.VI.243509.8
15.VI.243509.1
16.VI.243509.2
17.VI.243509.3
18.VI.243509.2
19.VI.243509.1
20.VI.243509.9