Средночасова концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Серен диоксид (µg/m3)
14.II.243507.6
15.II.243507.6
16.II.243509.4
17.II.243506.1
18.II.2435012.8
19.II.2435014.6
20.II.243507.3
21.II.243506.8
22.II.243506.3
23.II.243509.0
24.II.243506.1
25.II.2435011.9
26.II.2435015.3
27.II.243506.7