Средноденощна концентрация на ФПЧ10 от АИС "Възраждане"

 

 

датаСГНФини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
СГН на брой превишения на ФПЧ10Брой превишения ФПЧ
14.II.245013.38350
15.II.245020.73350
16.II.245021.58350
17.II.245030.51350
18.II.245036.88350
19.II.245031.14350
20.II.245035.11350
21.II.245044.45350
22.II.245026.57350
23.II.245029.95350
24.II.245032.28350
25.II.245036.53350
26.II.245035.20350
27.II.245029.20350
Общо354