Средноденощна концентрация на ФПЧ10 от АИС "Възраждане"

 

 

датаСГНФини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
СГН на брой превишения на ФПЧ10Брой превишения ФПЧ
10.IX.215034.78350
11.IX.215034.91350
12.IX.215039.95350
13.IX.215039.09350
14.IX.215039.63350
15.IX.215031.18350
16.IX.215038.80350
17.IX.215040.08350
18.IX.215033.71350
19.IX.215030.36350
20.IX.215032.45350
21.IX.215027.43350
22.IX.215030.05350
23.IX.2150350
Общо3518