Средноденощна концентрация на ФПЧ10 от АИС "Възраждане"

 

 

датаСГНФини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
СГН на брой превишения на ФПЧ10Брой превишения ФПЧ
07.VI.245026.88350
08.VI.245023.61350
09.VI.245025.40350
10.VI.245037.69350
11.VI.245048.38350
12.VI.245038.09350
13.VI.245031.96350
14.VI.245026.77350
15.VI.245023.95350
16.VI.245023.02350
17.VI.245035.47350
18.VI.245040.18350
19.VI.245034.60350
20.VI.245047.58350
Общо358