Средноденощна концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСДНСерен диоксид (µg/m3)
10.IX.211259.5
11.IX.211259.3
12.IX.2112511.4
13.IX.2112513.0
14.IX.2112511.5
15.IX.2112510.2
16.IX.21125
17.IX.21125
18.IX.211258.8
19.IX.211258.8
20.IX.2112514.2
21.IX.211258.4
22.IX.21125
23.IX.211258.6