Средноденощна концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСДНСерен диоксид (µg/m3)
07.VI.241258.1
08.VI.241258.2
09.VI.241258.3
10.VI.241259.0
11.VI.241258.8
12.VI.241258.8
13.VI.241258.7
14.VI.241258.4
15.VI.241258.3
16.VI.241258.5
17.VI.241258.8
18.VI.241258.6
19.VI.241258.8
20.VI.241259.1