Средноденощна концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСДНСерен диоксид (µg/m3)
14.II.241255.0
15.II.241255.4
16.II.241255.9
17.II.241255.0
18.II.241255.4
19.II.241256.8
20.II.241255.2
21.II.241255.4
22.II.241255.2
23.II.241256.1
24.II.241255.6
25.II.241256.4
26.II.241255.5
27.II.2412515.3