АИС "Възраждане", кв. "Ялта"

датаНорма/ СДК
/Мах. СЧК
Серен диоксид (µg/m3)Азотен диоксид
(µg/m3)
Азотен оксид
(µg/m3)
Въгле-роден оксид
(mg/m3)
Озон (µg/m3)Фини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
Бензен
(µg/m3)
Фини прахови частици под 2,5 микрона
(µg/m3)
СГН4040525
СДН12550
8 часова10120
СЧН350200
07.VI.24СДК8.123.05.20.373.626.881.69.8
Мах.СЧК8.756.931.20.4111.33.018.6
08.VI.24СДК8.29.91.50.285.923.611.28.7
Мах.СЧК9.022.14.50.3122.61.612.3
09.VI.24СДК8.312.51.50.281.025.41.39.5
Мах.СЧК9.521.83.00.3115.51.615.9
10.VI.24СДК9.012.52.30.286.437.691.313.9
Мах.СЧК11.624.86.30.4103.71.817.9
11.VI.24СДК8.810.11.50.290.748.381.311.2
Мах.СЧК10.617.93.70.3108.31.817.4
12.VI.24СДК8.811.52.40.276.438.091.411.0
Мах.СЧК9.439.811.30.492.31.917.4
13.VI.24СДК8.712.02.30.270.631.961.310.7
Мах.СЧК9.322.48.20.3104.51.916.1
14.VI.24СДК8.411.31.80.254.426.771.28.3
Мах.СЧК9.833.23.30.387.51.620.9
15.VI.24СДК8.311.91.40.264.923.951.56.6
Мах.СЧК9.154.54.50.499.02.313.4
16.VI.24СДК8.513.11.60.280.223.021.48.5
Мах.СЧК9.232.06.00.3117.71.914.6
17.VI.24СДК8.817.41.90.382.135.471.216.0
Мах.СЧК9.378.05.50.5118.91.823.1
18.VI.24СДК8.614.72.40.282.140.180.916.1
Мах.СЧК9.252.27.70.4134.51.622.6
19.VI.24СДК8.611.91.80.290.334.600.812.1
Мах.СЧК9.137.510.70.3138.81.115.5
20.VI.24СДК8.810.12.30.294.847.580.714.0
Мах.СЧК9.930.114.50.3128.91.120.8

 

СГН - средногодишна норма;

СДН - средноденонощна норма;

8 часова норма - максимална осемчасова средна стойност в рамките на едно денонощие;

СЧН - средночасова норма;

СДК - средноденонощна концентрация;

Мах. СЧК - измерена максимална средночасова концентрация;

ПИН - Праг за информиране на населението

 

МАС "Втора районна служба Пожарна безопасност и защита на населението - Русе", ИПЗ

датаНорма/ СДК
/Мах. СЧК
Серен диоксид (µg/m3)Азотен диоксид
(µg/m3)
Азотен оксид
(µg/m3)
Въгле-роден оксид
(mg/m3)
Озон (µg/m3)Фини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
Бензен
(µg/m3)
Толуен
(µg/m3)
p-Ксилен
(µg/m3)
Метан
(ррм)
Немета-нови въгле-водоро-ди
(ррм С)
СГН40405
СДН12550250100
8 часова10120
СЧН350200500200
02.XI.21СДК
Мах.СЧК
03.XI.21СДК
Мах.СЧК
04.XI.21СДК
Мах.СЧК
05.XI.21СДК
Мах.СЧК
06.XI.21СДК
Мах.СЧК
07.XI.21СДК
Мах.СЧК
08.XI.21СДК
Мах.СЧК
09.XI.21СДК
Мах.СЧК
10.XI.21СДК
Мах.СЧК
11.XI.21СДК
Мах.СЧК
12.XI.21СДК
Мах.СЧК
13.XI.21СДК
Мах.СЧК
14.XI.21СДК
Мах.СЧК
15.XI.21СДК
Мах.СЧК