За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

15.11.2012 г. - Педагозите от ЦДГ „Русалка” изследват нови похвати за мотивиране на еко-поведение

IMG_2974_-_CopyФормирането на психична готовност за спазване на основни правила за екологично поведение е една от целите на екипа на ЦДГ „Русалка” за своята вътрешна квалификация за настоящата учебна година с тема: „Да отворим децата към природата”. Заради специфичната цел сътрудничеството на РИОСВ-Русе за това обучение бе разширено с участието на д-р Петя Чешмеджиева, психолог с частна практика чрез Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт” и с дългогодишен педагогически опит, съчетан с психолого-педагогически изследвания върху средства за улесняване на детското изразяване и развитие.

В началото на беседата директорът на детското заведение г-жа Снежина Никова представи целите на планираната квалификация на екипа. Учителите, стимулирани от водещата д-р П. Чешмеджиева, избраха име на изследователската си група за този ден – „Еко-приятели”, дадоха спонтанно параметри на екологичното чрез всичко, с което го свързват, систематизираха ги в концентрични кръгове с ядро, в което поставиха земя, слънце, въздух, вода, обкръжено от компоненти на природата, а около тях – от дейността на човека за опазването й с отговорност за живота на планетата. Интерактивната форма на краткото обучение помогна на учителите бързо да посочат трудностите, които са срещали досега в практиката или които очакват и биха искали предварително да се подготвят за тях. После ги обособиха в групи, от които се очертаха три цели за справяне, ориентирани към съвместната работа на детската градина със семействата за изграждане на екологична култура у децата, за материалите и за организацията на тези занимания. Поради многото нормативни изисквания към организацията на излетите сред природата, те се провеждат все по-често само в детската градина, споделиха участниците.

Гост-водещата д-р Чешмеджиева представи на учителите някои модели за мотивация на поведението и разясни ползата от това, стимулите към децата да водят към удовлетворяване на индивидуалните им потребности. Накрая представителите на РИОСВ-Русе информираха за възможностите за съдействие на детската градина, където чрез възпитанието на децата се формира и развива екологичната им култура.

България в Юнеско

Галерия