За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

23.11.2012 г. - Представяне на проект „Зелена химия за зелено бъдеще” в МГ "Баба Тонка" - Русе

Текст: МГ "Баба Тонка"

Този проект е част от кампанията „За чиста околна среда” на МОСВ и е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Основната цел на кампанията е повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у учениците.

Изискването към проекта е финансираните дейности от материален характер да са пряко включени и необходими за учебния и възпитателния процес в учебните заведения.

Проектът беше написан от председателя на екоклуба към гимназията Мартин Маринов, който го представи пред гостите.

За осъществяването на проекта са закупени:

1.Лабораторен комплект за извършване на екологични експерименти. Той позволява извършването на анализи на основни показатели на почвата, водата и въздуха в полеви условия. С него могат да се провеждат 21 различни теста, свързани със замърсяването на въздуха, замърсяването на дъждовната вода, демонстрация на фотосинтезата, измерване на твърдостта на водата, биологичен метод за изследване на замърсяването на почвата, киселинни дъждове, киселините и основите в нашите домове, киселините и основите в природата, изследване на различни домакински субстанции и почистващи препарати.

Демонстрация на няколко химични реакции, свързани с анализ на вода:

-за доказване на оловни йони

-за доказване на сулфатни йони

-за доказване на фосфатни йони

Целта на експериментите е учениците да осъзнаят ролята на човека в природата.Ако той не замърсява, няма да бъдат нужни действия за почистване и възстановяване на естествените условия за живот на организмите.

С тези тестове можем да разберем за много от проблемите в природата.Трябва да знаем, че с нашите действия можем да я защитим.

Лабораторният комплект ще ни помогне за опознаем природата, за да може да я опазим.

Замърсяванията с химични вещества могат да доведат до промяна в условията на живот на организмите.За тяхното наблюдаване закупихме:

Бинокулярен микроскоп, стереомикроскоп и цифрова камера за микроскоп. Демонстрация на снимки на микроскопски препарати и видео материал, направени с камерата.

Демонстрация на живота в капка вода от вазата с цветя-животът е навсякъде около нас, нека го запазим!

 Резюме на проекта можете да видите тук

I1x5VbP43LljmYs3-OP-2E61Xlxo3arcUp0PeXhOC7AZMVKWRf1ciUuiAn7iXaqEiMqxGBEMojMmKf1gQ5jM94_-_Copy MmvHofskzKfBPs7G0gl6z-7Acq-exBB9aX4QaCvQCCA6ihn7XO_0Pu75ZJ70f9zU77ZiNpFlFMhlw8tdzWIons_-_Copy QAalJpsO3rBqskyYPCKW5mJRbwqislXqTZWFIb-wN4Y33OzrG86KgSO7MHprKgHNeg3iS0GybYg-9XLgN7K3aM

България в Юнеско

Галерия